A terpyridine functionalized 5-ARM star-shaped polymer for the fluorometric detection of transition metal ions

M.A.R. Meier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)715-
Aantal pagina's1
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

    Vingerafdruk

Citeer dit