A temperature window of reduced flow resistance in polyethylene: In situ WAXS

H.M.M. Bilsen, van, H.R. Fischer, J.W.H. Kolnaar, A. Keller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8523-8527
Aantal pagina's5
TijdschriftMacromolecules
Volume28
Nummer van het tijdschrift25
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit