A task-based architecture for autonomic body sensor networks

S. Galzarano, G. Fortino, A. Liotta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A task-based architecture for autonomic body sensor networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen