A tandem queueing model with coupled processors

J.A.C. Resing, E.L. Örmeci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)383-389
TijdschriftOperations Research Letters
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit