A tandem queue with coupled processors : computational issues

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2004006
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit