A systematic study of the ancillary effect of different molecules on the acetonitrile hydrolysis

Louis Barbosa, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A systematic study of the ancillary effect of different molecules on the acetonitrile hydrolysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen