A systematic mapping study of clone visualization

Muhammad Hammad (Corresponding author), Hamid Abdul Basit, Stan Jarzabek, Rainer Koschke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A systematic mapping study of clone visualization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen