A system failure framework for innovation policy design

R. Klein Woolthuis, M. Lankhuizen, V.A. Gilsing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

574 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A system failure framework for innovation policy design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance