A synthetic supramolecular construct modulating protein assembly in cells

Li Zhang, Yaowen Wu, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A synthetic supramolecular construct modulating protein assembly in cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen