A synthesis of 1‐hydroxy‐8‐methoxyanthraquinone‐3‐carboxylic acid

A.C. Bellaart, C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The structure of 1‐hydroxy‐8‐methoxyanthraquinone‐3‐carboxylic acid, previously obtained by the action of dimethyl sulphate on the sodium salt of synthesized rhein monoglucoside, has now been confirmed by synthesis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1289-1292
Aantal pagina's4
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas
Volume79
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1960

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A synthesis of 1‐hydroxy‐8‐methoxyanthraquinone‐3‐carboxylic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit