A symmetric protocol to establish service level agreements.

Jan Friso Groote (Corresponding author), Tim A.C. Willemse (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A symmetric protocol to establish service level agreements.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde