A symmetric protocol to establish service level agreements.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
TijdschriftarXiv
Volume2001.07658
StatusGepubliceerd - jan 2020

Citeer dit