A suspended‐sludge‐on‐solid reactor: A new system for the activated sludge process

K. Rietema, S.P.P. Ottengraf, H.P.E. van de Venne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)911-917
Aantal pagina's7
TijdschriftBiotechnology and Bioengineering
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 1971

Citeer dit