A survey on networks for smart-metering systems

A. Liotta, D.J.M. Geelen, G.M.P. Kempen, van, F. Hoogstraten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A survey on networks for smart-metering systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen