A survey on ambient intelligence in health care

G. Acampora, D.J. Cook, P. Rashidi, A.V. Vasilakos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

378 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A survey on ambient intelligence in health care'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen