A survey of biomass conversion systems; current status, future potentials

C. Daey Ouwens, A. Faay

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 1st World Conference for Biomass for Energy and Industry, 5-9 June 2000, Sevilla
RedacteurenS. Kyritsis
Plaats van productieLondon
UitgeverijJames & James
Pagina's678-680
ISBN van geprinte versie1-902916-15-8
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit