A surface science model for the Phillips ethylene polymerization catalyst

P.C. Thüne

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1836 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Lemstra, Piet, Promotor
Datum van toekenning22 mrt 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit