A surface-mounted RF IC technology demonstrated with a 10 GHz LC oscillator with copper coils

J.D. Tang, van der, R. Dekker, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titelproceeding of CICC 2003
Pagina's529-532
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit