A surface capturing method for the efficient computation of steady water waves

J. Wackers, B. Koren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A surface capturing method for the efficient computation of steady water waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Rekenkunde