A supramolecular polymer as a self-assembling polyvalent scaffold

M.K. Müller, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

108 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A supramolecular polymer as a self-assembling polyvalent scaffold'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen