A superlinear lower bound on the number of 5-holes

Oswin Aichholzer, Martin Balko, Thomas Hackl, Jan Kyncl, Irene Parada, Manfred Scheucher (Corresponding author), Pavel Valtr, Birgit Vogtenhuber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A superlinear lower bound on the number of 5-holes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde