A suboptimality test for two person zero sum Markov games

D. Reetz, J. Wal, van der

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

137 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A suboptimality test for two person zero sum Markov games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.