A stumbling block or a stepping stone?

F. M. Zimmermann, L. R. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-297
Aantal pagina's2
TijdschriftNetherlands Heart Journal
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum15 feb 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr 2016

Bibliografische nota

Rhythm Puzzle Question

Citeer dit