A study of rheological limitations in rotary jet spinning of polymer nanofibers through modeling and experimentation

James J. Rogalski, Lorenzo Botto, Cees W.M. Bastiaansen, Ton Peijs (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A study of rheological limitations in rotary jet spinning of polymer nanofibers through modeling and experimentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen