A study in monoterpene chemistry by physical methods

F.H.A. Rummens

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  692 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Koningsberger, D.C., Promotor
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  Datum van toekenning26 mrt. 1963
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit