A stochastic model for the growth of yeast on liquid hydrocarbons

A.H.M. Verkooijen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

515 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Rietema, K., Promotor
  • Kossen, N.W.F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning24 jun 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit