A stereophotogrammetric method for measurements of ligament structure

R.C.M.B. Meijer, H.W.J. Huiskes, J.M.G. Kauer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A stereophotogrammetric method for measurements of ligament structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen