A staggered finite element procedure for the coupled Stokes-Biot system with fluid entry resistance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A staggered finite element procedure for the coupled Stokes-Biot system with fluid entry resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen