A Stable Conversion and Alloying Anode for Potassium-Ion Batteries: A Combined Strategy of Encapsulation and Confinement

Shijian Wang, Pan Xiong (Corresponding author), Xin Guo, Jinqiang Zhang, Xiaochun Gao, Fan Zhang, Xiao Tang, Peter H.L. Notten, Guoxiu Wang (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Stable Conversion and Alloying Anode for Potassium-Ion Batteries: A Combined Strategy of Encapsulation and Confinement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen