A stable antiparallel cytosine-thymine base pair occurring only at the end of a duplex

S.A.M. Vanhommerig, M.H.P. Genderen, van, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A stable antiparallel cytosine-thymine base pair occurring only at the end of a duplex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen