A spectroscopic study of silica gel formation from aqueous silicate solutions

P.W.J.G. Wijnen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

501 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • Stein, H.N., Promotor
  • Beelen, T.P.M., Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit