A spectral volume integral method using geometrically conforming normal-vector fields

T.J. Coenen, M.C. Beurden, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A spectral volume integral method using geometrically conforming normal-vector fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie