A spectral volume integral equation method for arbitrary bi-periodic gratings with explicit fourier factorization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A spectral volume integral equation method for arbitrary bi-periodic gratings with explicit fourier factorization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen