A spectral element based framework for efficient computation of electromechanical problems: applied to magnetic, electric, thermal and eddy current field modelling in electrical machines

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Krop, Dave C.J., Co-Promotor
Datum van toekenning16 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4857-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit