A spatial-temporal approach to reduced complexity modelling for hydrocarbon reservoir optimization

E.G. Insuasty Moreno

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

449 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Van den Hof, Paul M.J., Promotor
  • Jansen, Jan-Dirk, Promotor, Externe Persoon
  • Weiland, Siep, Co-Promotor
Datum van toekenning31 mei 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4510-0
StatusGepubliceerd - 31 mei 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit