A spatial preference model of regional shopping behaviour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-48
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie = Journal of Economic and Social Geography
Volume70
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit