A spatial model of interaction between land-use planning and urban climate

H.C. Chen, B. Vries, de, Q. Han

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A spatial model of interaction between land-use planning and urban climate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen