A Spatial choice odel of consumer behavior : aspects of calibration and application

H.J.P. Timmermans, K.J. Veldhuisen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-70
TijdschriftRegional Science Perspectives
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1980

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Spatial choice odel of consumer behavior : aspects of calibration and application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit