A sound spectroscope with high scanning frequency

D.J.H. Admiraal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A sound spectroscope with high scanning frequency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.