A sound spectroscope with high scanning frequency

D.J.H. Admiraal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)114-119
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit