A sound equilibrium for linear algebra

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)781-785
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume241-243
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit