A software product certification model

P.M. Heck, M.D. Klabbers, Marko van Eekelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  179 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A software product certification model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen