A software architecture for transportation planning and monitoring in a collaborative network

A. Baumgrass, R.M. Dijkman, P.W.P.J. Grefen, S. Pourmirza, H. Völzer, M.H. Weske

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A software architecture for transportation planning and monitoring in a collaborative network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie