A software architecture for body area sensor networks : flexibility and trustworthiness

T.V. Bui

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lukkien, Johan J., Promotor
  • Linnartz, Jean-Paul M.G., Promotor
  • Verhoeven, P.H.F.M. (Richard), Co-Promotor
Datum van toekenning4 mrt 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3794-5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit