A social identity perspective on the association between leader-member exchange and job insecurity

Hai Jiang Wang, Pascale Le Blanc, Evangelia Demerouti, Chang Qin Lu (Corresponding author), Lixin Jiang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A social identity perspective on the association between leader-member exchange and job insecurity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen