A smoothness property of renewal sequences

P.L. Davies, R. Grübel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A smoothness property of renewal sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde