A smoothness property of renewal sequences

P.L. Davies, R. Grübel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)455-456
  TijdschriftZeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1983

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A smoothness property of renewal sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit