A single InP membrane disc cavity for both transmission and detection of 10Gb/s signals in on chip interconnects

O. Raz, L. Liu, R. Kumar, G. Morthier, P. Regreny, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A single InP membrane disc cavity for both transmission and detection of 10Gb/s signals in on chip interconnects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen