A simplified quasi-static model of the human knee joint based on a general two-body-system theory

L.J.M.G. Dortmans, A.A.H.J. Sauren, F.E. Veldpaus, A. Huson

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1984

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1984.048

Bibliografische nota

WFW 1984.048

Citeer dit