A simplified model for the combined wicking and evaporation of a NaCl solution in limestone

L. Pel, R. Pishkari, M. Casti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simplified model for the combined wicking and evaporation of a NaCl solution in limestone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen